Informatie

Arbeidsbescherming bevordert de geestelijke gezondheid van werknemers

Arbeidsbescherming bevordert de geestelijke gezondheid van werknemers

Zoals we allemaal weten, is het bij elke taak essentieel om werknemers te beschermen tegen de risico's die voortvloeien uit de werkomgeving om het hoogste niveau van veiligheid en gezondheid te bevorderen en te behouden. In het artikel van vandaag zullen we uitleggen hoe arbeidsbescherming de veiligheid en geestelijke gezondheid van werknemers bevordert. Ze zullen hier weggaan en weten hoe ze werknemers effectief kunnen beschermen om hun te promoten fysiek, mentaal en sociaal welzijn.

inhoud

  • 1 Preventie van beroepsrisico's
  • 2 Het belang van individuele werknemersbescherming
  • 3 Arbeidsveiligheid en gezondheid

Preventie van beroepsrisico's

Het voorkomen van beroepsrisico's kan worden gedefinieerd als de discipline die tot doel heeft de veiligheid en gezondheid van werknemers te bevorderen door een reeks activiteiten en maatregelen toe te passen om de gevaren of risico's van het werk te voorkomen of te verminderen, zoals zijn ongevallen op het werk, ziekte of letsel.

Elk gecontracteerd bedrijf of zelfstandige moet zich houden aan de wetgeving ter voorkoming van arbeidsrisico's om de bescherming en veiligheid van werknemers te garanderen, zonder hun leven in gevaar te brengen. Er zijn veel en zeer belangrijke risico's die de gezondheid en veiligheid van werknemers bedreigen. Daarom moeten we dat ook doen evalueren, overwegen en voorkomen elk van hen. Het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten is het hoofddoel bij het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk. Om dit te doen, moeten we maatregelen nemen van collectieve en individuele bescherming waarmee we elke taak op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Het belang van individuele werknemersbescherming

Veel delen van het lichaam hebben waarschijnlijk bescherming nodig, en daarom zijn er momenteel op de markt verschillende soorten beschermingsmiddelen voor werknemers (persoonlijke beschermingsmiddelen of EPIS) dan handschoenen om de veiligheid van de handen, beschermers te waarborgen gehoorapparaten zoals oordoppen en oorbeschermers om de oren tegen lawaai te beschermen, oogbeschermers zoals een veiligheidsbril en lasschermen om de ogen te beschermen, ademhalingsbeschermingsmiddelen zoals maskers of maskers om ademhalingsbescherming voor apparatuur te garanderen hoogte bescherming voor verticaal werk en op hoogte zoals veiligheidsharnassen of levenslijnen.

Elke beschermende uitrusting moet worden gekozen, rekening houdend met de te beschermen risico's en volgens de omstandigheden in de werkomgeving. Bovendien moet de apparatuur zich perfect aanpassen aan de werknemer die reageert op zijn veiligheid en gezondheid.

Goed preventieve praktijken toepassen met het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is van essentieel belang voor elke werknemer om zijn werk veilig te kunnen uitvoeren, zonder te lijden aan een arbeidsongeval of ziekte. Welnu, dit bevordert de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Veiligheid en gezondheid op het werk is een relevante kwestie die zowel werkgevers als werknemers treft. Het vaststellen van de essentiële middelen en apparatuur om een ​​taak op betrouwbare wijze uit te voeren, is het recht van de werknemer en een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Om deze reden is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico's in elke functie om alle soorten arbeidsongevallen te voorkomen en beroepsziekten te verminderen.

Aan de andere kant Werken in een veilige en gezonde omgeving bevordert het algemene fysieke, mentale en emotionele welzijn van de werknemer. Fysiek welzijn is direct gekoppeld aan de geestelijke gezondheid van individuen, wanneer we door situaties van gaan spanning, stress of angst Ons lichaam lijdt onder de gevolgen. Dan verzwakt de geest en beïnvloedt hij de immuunsysteem van het lichaam Bijvoorbeeld, de gevolgen van het werken in een ongunstige werkomgeving, met problemen met leidinggevenden of collega's of met te lange blootstelling aan lawaai, beïnvloeden de werkprestaties en de productiviteit van de werknemer.

De factoren waarmee rekening moet worden gehouden om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers te helpen verbeteren, zijn de actieve pauzes van tijd tot tijd, de realisatie van sport en lichamelijke activiteitde weet hoe te etende rustenonder anderen. Al deze factoren verbeteren niet alleen de algemene gezondheid van de werknemer, ze zorgen ook voor een gevoel van welzijn.

Zoals u ziet, is de juiste aanpassing in dezelfde werkruimte van alle factoren om het algemene welzijn van de werknemer samen met de persoonlijke beschermingsmiddelen te verbeteren, essentieel om een gunstige werkomgeving dat risico's voorkomt en de gezondheid en het welzijn van werknemers bevordert.

Judit Restrudis, redacteur van Comerç Turró, specialisten in arbeidsbescherming en gezondheid op het werk.