In detail

Het veerboot probleem

Het veerboot probleem

Het volgende enigma werd voorgesteld door de fantastische Sam Loyd in zijn puzzel-encyclopedie.


Twee schepen vertrekken tegelijkertijd vanaf de tegenoverliggende oevers van een rivier en bevinden zich op 720 meter van de haven. Zodra ze het tegenovergestelde einde van de rivier bereiken, maken ze een stop van 10 minuten en op de terugweg bevinden ze zich op 400 meter van de andere haven.

Wat is de breedte van de rivier?

Oplossing

Hoewel er een wiskundige oplossing voor het probleem is, is het mogelijk om het op te lossen door alleen logica toe te passen. Kijk naar de onderstaande afbeelding waarin de twee vergaderingen van de schepen worden gereproduceerd.

De eerste ontmoeting vertelt ons dat het 720 meter van de eerste haven plaatsvindt. Op dat moment komt de totale afgelegde afstand van de twee schepen overeen met de breedte van de rivier, zoals weergegeven in de tekening. Zodra ze hun bestemming bereiken, is de totale afstand die beide schepen afleggen tweemaal de breedte van de rivier. De tijd die ze in de haven doorbrengen, heeft geen invloed op de oplossing.
In hun tweede ontmoeting is de totale afstand die beide schepen afleggen drie keer de breedte van de rivier. Het is dan duidelijk dat elk schip drie keer de afstand heeft afgelegd waarop de eerste ontmoeting plaatsvond. Dan heeft het schip "A" 720 x 3 = 2160 Yards afgelegd. Omdat we weten dat het 400 meter van de tweede haven ligt, kunnen we afleiden dat de rivier een breedte heeft van 2160-400 = 1760 meter (1 mijl).

Video: Veerboot DFDS in de problemen bij IJmuiden (Augustus 2020).